Maken :iets dat nog niet bestond laten ontstaan
Een samenwerking is meer dan het resultaat van de som der delen. De relatie die tussen mensen ontstaat of versterkt wordt, zorgt voor een dynamische wisselwerking waardoor het resultaat kan gaan bruisen. 


Wisselwerking
:toestand waarbij het ene het andere beïnvloedt